Településképi bejelentési eljárás

Ügytípus: TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
Eljárás ismertetése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez településképi bejelentést kell tenni a Nyíregyháza Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 31/2017. (X.27.) rendelet 32. § -ban (továbbiakban: önkormányzati rendelet) foglaltak szerint:
a) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek bejelentését megelőzően, (155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről)
b) az egyedi védelem alatt álló építményeket érintő építési tevékenységek esetében, a kivitelezési munkálatokat megelőzően,
c) reklámok elhelyezését és építését megelőzően,
d) az építési engedélyezés nélkül megvalósítható 10. mellékletben felsorolt építmények megvalósítását megelőzően.
e) építmény rendeltetésének megváltoztatását megelőzően.
A településképi bejelentési eljárás részletes szabályait az önkormányzati rendelet 33. §-a tartalmazza.
A Polgármester a benyújtott kérelmet és mellékleteit a bejelentési eljárás során településképi szempontból meghatározó területen a közterület felől látszó építési tevékenység esetében a Helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára egyéb esetekben a főépítész szakmai álláspontjára alapozva bírálja el.
Az önkormányzati rendelet 28. § (2) szerint a helyi védett területen és a településképi szempontból meghatározó területeken (az önkormányzati rendelet 2. és 3. melléklete) a szakmai konzultáció kötelező, valamint az ingatlanra vonatkozó helyi településrendezési előírások tartalmáról - ingatlan beépíthetőségéről - településkép-védelmi tájékoztatás beszerzése is szükséges.
Az ügyet intéző osztály: Főépítészi Osztály
Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület 156. szoba
Telefon: (42) 524-524
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
Kedd: 8-12
Péntek: 8-12 óra között
Ügyintézési határidő: 15 nap
Az ügyintézés díja: Az ügyintézés díjtalan.
Letölthető dokumentumok: http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ugyintezes/fepiteszi-osztaly
Benyújtandó dokumentumok: A településképi bejelentési kérelem és a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentáció, melynek tartalma:
 • műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
 • helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 • alaprajz(ok), (rendeltetés mód változása esetén változás előtti és utáni állapotról is)
 • homlokzat(ok) (reklám elhelyezés esetén azok pontosan méretezett elhelyezésével)
 • utcaképi vázlat, színterv, látványterv.
Az építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban kell benyújtani:
 • papír alapon (minden esetben)
Vonatkozó jogszabályok:
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete.
 • A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (letölthető: www.magyarorszag.hu)
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (letölthető: www.magyarorszag.hu)
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet
 • A Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) KGY rendelete
 • 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • 85/2000.(XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 • 104/2017.(IV.28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS KÖTELES, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY NÉLKÜL MEGVALÓSÍTHATÓ
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, amennyiben a közterületről látható.
 2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása amennyiben közterületről látható.
 3. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg, s amennyiben a közterületről látható.
 4. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet, árnyékoló építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, amennyiben a közterületről látható.
 5. Meglévő épület homlokzatán, kerítésen hirdetmény és hirdetés, cégér, cégtábla és reklámfelület elhelyezése, meglévő átalakítása, megváltoztatása.
 6. Épületben az önálló rendeltetésnek és rendeltetési egységek számának változtatása.
 7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület épületépítése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
 8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m magasságot, de 20 m3-nél nagyobb térfogatú, vagy 2,5m-nél nagyobb magasságú.
 9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
 10. Temető területén:
  a)  sírbolt,  urnasírbolt  építése,  bővítése,  melynek  mérete  az  építési  tevékenység  után  sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
  b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
 11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
 12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
 13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
 14. Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-jeután gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló
  a)  rendezvényeket  kiszolgáló  színpad,  színpadi  tető,  lelátó,  mutatványos,  szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
  b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
  c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
  d) ideiglenes fedett lovarda,
  e)  legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény építése.
 15. Közterületen vendéglátó terasz létesítése.
 16. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása településképi szempontból meghatározó területeken.
 17. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása településképi szempontból meghatározó területeken.
 18. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m 3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben a közterületről látható.
 19. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben a közterületről látható. Kivéve, ha az építési tevékenység során a kerítésnek azonos színnel történik az újrafestése, vagy azonos anyaggal történik a helyreállítása, pótlása, és a kerítés geometriája nem változik meg.
 20. Mobil illemhely mobil mosdó, mobil zuhanyzó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, bővítése településképi szempontból meghatározó területeken.
 21. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése, amennyiben a közterületről látható.
 22. Áru- és pénzautomata elhelyezése, ha önálló építményként kerül elhelyezésre, és az építmény mérete nem haladja meg a nettó 2 m3 térfogatot és 3,0 m magasságot.
 23. Építménynek minősülő, háztartás hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése, amennyiben a közterületről látható.
 24. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.
 25. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.
 26. Utasváró fülke építése.
 27. Közműépítmény takarását biztosító építmény építése, bővítése, átalakítása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m magasságot.
 28. Közműépítmény takarását szolgáló díszítő festés.

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

1. § (1)1 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) kötött építési tevékenység
a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,
b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
c)2 a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz,
d)3 műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi,
e)4 az a)-d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat