Településképi véleményezési eljárás

Ügytípus: TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
Eljárás ismertetése: A Polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú város közigazgatási területén településképi véleményét a Helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára vagy a főépítész szakmai véleményére alapozza. Az önkormányzati rendelet 2. és 3. melléklete alapján a Polgármester a településképi véleményét a Helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozza. (Függetlenül attól, hogy az építési tevékenység építési engedély köteles-e vagy sem.)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez településképi véleményezésre a Nyíregyháza Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 31/2017. (X.27.) rendelet 29. § -ban foglaltak szerint (továbbiakban: önkormányzati rendelet) a településképi szempontból meghatározó területeken (az önkormányzati rendelet 3. melléklete) közterület felől látszó új építmény építésére, meglévő építmény bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz készített építészeti-műszaki tervdokumentációt kell benyújtani építési engedélyezési eljárást megelőzően.
Az önkormányzati rendelet 28. § (2) szerint a helyi védett területen és a településképi szempontból meghatározó területeken (az önkormányzati rendelet 2. és 3. melléklete) a szakmai konzultáció kötelező, valamint az ingatlanra vonatkozó helyi településrendezési előírások tartalmáról - ingatlan beépíthetőségéről - településkép-védelmi tájékoztatás beszerzése is szükséges.
Az ügyet intéző osztály: Főépítészi Osztály
Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület 156. szoba
Telefon: (42) 524-524
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
Kedd: 8-12
Péntek: 8-12 óra között
Ügyintézési határidő: 15 nap
Az ügyintézés díja: Az ügyintézés díjtalan.
Letölthető dokumentumok: http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ugyintezes/fepiteszi-osztaly
Benyújtandó dokumentumok: A településképi véleményezési kérelem és a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentáció, melynek tartalma:
 • helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
 • településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
 • reklámelhelyezés ábrázolása,
 • rendeltetés meghatározása, valamint
 • rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.
Az építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban kell benyújtani:
 • papír alapon (minden esetben)
 • PDF formátumban (csak Tervtanácsi dokumentáció esetén)
Vonatkozó jogszabályok:
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013.(I.18.) önkormányzati rendelete.
 • A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (letölthető: www.magyarorszag.hu)
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (letölthető: www.magyarorszag.hu)
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet
 • A Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) KGY rendelete
 • 85/2000.(XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 • 104/2017.(IV.28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat